Zilveren Waalbrugspeld voor scheidend directeur Marion Borghuis

Tijdens haar afscheidsreceptie op 1 juni is Marion Borghuis, scheidend directeur CIHN, door Burgemeester Bruls onderscheiden met de Zilveren Waalbrugspeld. Dit is een gemeentelijke onderscheiding voor mensen die zich, gedurende minimaal 10 jaar, op bijzondere manier hebben ingezet voor de Nijmeegse gemeenschap.

De Burgemeester roemde haar verdiensten tijdens de 18 jaar dat ze voor de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen e.o. werkte. Hij sprak onder andere zijn waardering uit voor haar grote bijdrage in de oprichting van een van Nederlands eerste huisartsenposten en haar voortrekkersrol in het opzetten en verbeteren van elektronische communicatie tussen zorgverleners onderling. Hij toonde bewondering voor haar standvastigheid; het feit dat ze vasthield aan haar koers, ondanks de soms spreekwoordelijke tegenstroming. Marion Borghuis was zeer verrast en blij met haar onderscheiding. Een mooie afsluiting van alles wat zij betekend heeft voor de CIHN.

Een kleine impressie van een geslaagde afscheidsreceptie.