Visite aan huis

Ik heb geen eigen vervoer. Kan de dokter naar mij toe komen?
Geen vervoer is geen reden voor de huisarts om een huisbezoek af te leggen. Alleen als u om medische redenen niet naar de post kunt gaan, komt de visitearts aan huis. In andere gevallen moet u zelf voor vervoer zorgen.

Is de huisarts goed uitgerust voor spoedhulp?
Ja. De auto van de huisartsenpost is uitgerust met allerlei medische apparatuur voor spoedhulp, zoals een beademingsapparaat en een defibrillator. Indien nodig vragen wij assistentie van de ambulancedienst.

Hoe snel kan de arts van de huisartsenpost bij mij thuis zijn?
De huisarts bepaalt de urgentie en volgorde van de visites. Als de situatie levensbedreigend is, krijgt u voorrang en wordt er alles aan gedaan om zo snel mogelijk bij u te zijn. Zo nodig wordt samengewerkt met de ambulancedienst.