Registratie & privacy

Alle gegevens over uw contact met de huisartsenpost worden elektronisch opgeslagen. Alleen huisartsen en doktersassistenten hebben toegang tot deze informatie. Zij gebruiken hiervoor een speciale pas (UZI-pas) en inlogcode. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Het privacyprotocol is een waarborg voor strikte naleving.

Als u contact heeft gehad met de huisartsenpost, wordt dit via een beveiligde verbinding doorgegeven aan uw eigen huisarts. Zo blijft deze op de hoogte van de behandeling op de huisartsenpost.

Als u bij uw eigen huisarts toestemming heeft gegeven voor inzage in uw patiëntendossier, dan zijn bepaalde gegevens van u zichtbaar voor de waarnemend huisarts op de huisartsenpost. Denk bijvoorbeeld aan uw recente bezoeken aan de huisarts, uw mogelijke allergieën en uw belangrijkste aandoeningen. Als u bij uw apotheker toestemming heeft gegeven, is ook uw medicatie op de huisartsenpost zichtbaar.

Zonder uw toestemming vooraf bij uw eigen huisarts, kan de waarnemend huisarts niet bij uw dossier van uw eigen huisarts. Ook niet als dat op dat moment wenselijk zou zijn en u alsnog toestemming geeft aan de waarnemend huisarts.  Het is dus belangrijk dat u dit zelf vooraf regelt. In de folder die u hieronder kunt downloaden leest u ook wat deze toestemming precies inhoudt.

Alle telefoongesprekken met de huisartsenpost worden elektronisch opgenomen en bewaard. De gesprekken worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim. Bij fouten, klachten of voor trainingsdoeleinden kunnen de gesprekken beluisterd en beoordeeld worden. Als u een telefoongesprek in het kader van klachtenopvang- en bemiddeling wilt beluisteren, kunt u een verzoek indienen bij de directie of de klachtenfunctionaris.

Bekijk op YouTube het animatiefilmpje: Hoe werkt het LSP? 

 

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Folder Elektronisch dossier.pdf201.88 KB