Raad van Commissarissen

Conform de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en de Zorgbrede Governancecode 2010 hebben de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken op de huisartsenposten en adviseert het bestuur.  De Raad van Commissarissen telt vijf leden.

Raad van Commissarissen Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer
Marianne Hoelen voorzitter
Paul van Wersch lid
Pieter van den Hombergh lid
Edwin Hummel lid
Engelien Geerdink-Officier lid