Privacyverklaring

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg, per 25 mei 2018). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie. En uiteraard beveiligen wij uw gegevens tegen inbreuk door derden. Sinds de Wetbescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg[1]), hebben we een privacyverklaring opgesteld. Hierin hebben we beschreven hoe we met uw gegevens omgaan en welk rechten u heeft. We zetten uw rechten hieronder nog een keer op een rij:
 

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze kwaliteitsfunctionaris via kantoor@cihn.nl, onder vermelding van ‘Inzage medische gegevens’.

Recht op vergetelheid

Wanneer blijkt dat de door ons ingevoerde gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u eisen om dit door te geven aan andere organisaties die deze gegevens van ons hebben ontvangen. Bij dit alles kán het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek, bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Recht op dataportabiliteit

Dit houdt in dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in een standaardformaat van ons te ontvangen.

 


[1] De AVG staat ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).