Oproep Huisarts HART week 20 t/m 26 november

De Huisarts HART Week is een innovatieve één week durende studie, georganiseerd vanuit universiteit van Maastricht en ondersteund door o.a. eerstelijnsorganisaties. Tijdens deze week vragen zij zoveel mogelijk huisartsen in Nederland om een aantal gegevens te noteren van patiënten die ze met verdenking ACS met spoed naar de cardioloog sturen, zowel overdag als tijdens een eventuele dienst op de huisartsenpost. Als huisarts hoef je dan slechts negen eenvoudige consultvragen op 1 A4-tje te beantwoorden. De definitieve diagnose wordt 1 maand later opgevraagd bij de eigen huisarts van de patiënt. Je vindt deze invulformulieren in die week op de spreekkamers en in de visiteauto’s van de HAP Nijmegen en Boxmeer.