DNV

Kwaliteit van zorg

Bij Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer hechten we veel waarde aan de kwaliteit van de zorgverlening en  het (voortdurend) verbeteren daarvan. Ook het beschermen van patiëntgegevens is voor ons zéér belangrijk. Ons kwaliteitssysteem en de certificering daarvan helpen ons daarbij. We zijn ons er wel van bewust dat het leveren van kwaliteit mensenwerk is én blijft.

Certificering

Vanaf 2018 hebben wij de overstap gemaakt van HKZ certificering naar ISO-9001 certificering. De ISO-9001 is minder 'voorschrijvend' en daarmee integraal in onze organisatie(s) in te bedden. Daardoor kunnen we zo’n certficeringstraject en de kwaliteitsverbeteringen efficiënter uitvoeren. In juni 2021 is ons ISO certificaat na een grote audit weer voor 3 jaar verlengd.

In 2021 hebben we ook het NEN 7510 certificaat weer behouden. Dit certificaat gaat over het gehele managementsysteem gericht op “het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die nodig is om patiënten verantwoorde acute huisartsgeneeskundige zorg in de avonden, nachten en weekenden te bieden”. In het licht van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is dit een mooie prestatie. Net als de ISO-9001 geldt ook dit certificaat voor zowel de posten in Nijmegen als in Boxmeer, inclusief de kantoororganisatie van NEO Huisartsenzorg.

Beide certificeringen zijn uitgevoerd door DNV-GL. Eens in de drie jaar vindt hercertificering plaats. Ook tussentijds vinden audits plaats.

Meer informatie overde certificeringen vindt u op op www.dnv.nl onder  NEN 7510 en ISO-9001.