Klacht?

De huisartsen en doktersassistenten zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden en u medische hulp bieden. Toch kan het voorkomen dat onze hulpverlening anders is dan u had verwacht of door de medewerkers van de huisartsenposten is bedoeld. Bent u niet tevreden? Vertel het ons! Hieronder leest u wat u kunt doen als u niet tevreden bent of een klacht heeft.

Overigens: bent u wél tevreden of heeft u een andere tip voor ons? Ook dat horen we graag van u via ons Tip- of complimentenformulier.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht schriftelijk indienen met behulp van ons (te downloaden) klachtenformulier.Dit formulier is helaas nog niet online in te vullen; u moet het formulier dowloaden, invullen en terugsturen. Dat kan per post (zie hieronder) of per mail (klachtenhuisartsenpost@cihn.nl).

Wilt u per brief of e-mail uw klacht indienen, vermeld dan minimaal de volgende gegevens:

  • datum, tijdstip en locatie van het contact waarop uw klacht betrekking heeft;
  • uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats en telefoonnummer;
  • een korte omschrijving van uw klacht.

Treedt u op als (wettelijke) vertegenwoordiger van de patiënt? Stuur dan naast de klachtbrief, ook de volgende documenten op: een ondertekend machtigingsformulier
en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de patiënt én van uzelf.

Het klachtenformulier kunt u opsturen naar:

Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer
T.a.v. kwaliteits- en klachtenfunctionaris
Weg door Jonkerbos 108, 6532 SZ NIJMEGEN

of per e-mail sturen naar: klachtenhuisartsenpost@cihn.nl

En dan?

Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht krijgt u een schriftelijke bevestiging of wordt u door ons gebeld. Wij leggen dan uit hoe wij uw klacht verder gaan behandelen (klachtenprocedure). In veel gevallen leggen wij uw klacht voor aan de betrokken huisarts of doktersassistente. Waar nodig maken we dan ook gebruik van bandopnames van telefoongesprekken en van documenten uit ons patiëntensysteem. En voeren we gesprekken met de betrokkenen om beter inzicht te krijgen in wat er heeft plaatsgevonden. Dit doen wij ook om verbeterpunten voor onze hulpverlening te bespreken. Aansluitend op dit alles ontvangt u van ons een reactie op uw klacht.

Hoe werkt de klachtenopvang en bemiddeling?

Wij hebben als huisartsenposten een eigen regeling en reglement voor de klachtenopvang en bemiddeling. Een van onze doelen is het oplossen van een klacht door zorgvuldig onderzoek. Uw klacht staat centraal en nemen wij zeer serieus. Wij pakken punten ter verbetering van de zorg, de organisatie of het contact met de medewerkers van de huisartsenposten zo snel mogelijk op. Het is voor ons belangrijk dat u weer vertrouwen krijgt in onze huisartsenpost(en). Dit past ook in ons streven om continu te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg.

Geheimhouding

Om uw klacht goed te kunnen onderzoeken, is het vaak noodzakelijk dat wij over uw medische gegevens beschikken. Met het indienen van een klacht gaan wij ervan uit dat u ook toestemming geeft om uw medisch dossier bij de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer in te zien, voor zover dit nodig is voor de behandeling van uw klacht. Alle persoonlijke en medische gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd. Alle personen die betrokken zijn bij de procedure hebben een geheimhoudingsplicht.

Een geschil

Bent u het niet eens met onze reactie of de reactie die u kreeg van de betrokken zorgverlener, dan kunt u een geschil aanmelden bij de Stichting Klachten en Geschillen in de Eerstelijnszorg (SKGE). Daar kunt u terecht voor verdere bemiddeling, het krijgen van een oordeel of het indienen van een schadevergoeding. De klachtenfunctionaris kan u er meer over vertellen.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Telefoon: (088) 0229100, bereikbaar ma. t/m do. tussen 09.00 en 17.00 uur.
E-mail: info@skge.nl
Website: www.skge.nl