Jean Takken nieuwe directeur-bestuurder huisartsenorganisatie CIHN

Op 1 december treedt Jean Takken in dienst als nieuwe algemeen directeur van de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen e.o. (CIHN, moederorganisatie van Huisartstenposten Nijmegen en Boxmeer). Jean Takken, de afgelopen 15 jaar manager bij achtereenvolgens Artsen zonder Grenzen, ziekenhuizen OLVG en Rijnstate, maakt daarmee de overstap van de tweedelijns- naar de eerstelijnszorg. ‘’We hebben er alle vertrouwen in dat hij de CIHN weer een stap verder brengt in onze ambitie een brede integrale huisartsgeneeskundige organisatie te zijn. En dat hij samen met ons de uitdagingen in de eerstelijnszorg aangaat”, aldus Anja Meekes, voorzitter bestuur CIHN.

Jean Takken volgt Marion Borghuis op. Begin juni nam zij na 18 jaar afscheid als directeur CIHN. Jean Takken: “Ik stap bewust over naar een ander mooi deel van de zorg. En wil daar bijdragen aan goede, efficiënte zorg, dichtbij huis. Want dat is wat de maatschappij, de patiënten, steeds meer van ons verwachten. Samen met de huisartsen, de medewerkers en in goede samenwerking met de andere zorgpartners.”

Slagkracht

Met het aantreden van Jean Takken komt er ook een nieuwe manier van besturen en werken. Het CIHN bestuur en de leden (huisartsen) bepalen de koers en het beleid en de (werk)organisatie voert die uit. Nieuw is dat de directeur een aantal bevoegdheden van het bestuur overneemt. Zo krijgt de organisatie meer ruimte om koers en beleid goed uit te werken. Anja Meekes: “Dat maakt de CIHN en dochters Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, OCE Nijmegen en OCE Praktijkondersteuning meer slagvaardig en toekomstbestendig.” 

Jean Takken

Jean Takken is momenteel werkzaam in ziekenhuis Rijnstate. Daar bekleedde hij een aantal jaar de functie van manager bedrijfsvoering zorg en sinds enige tijd is hij werkzaam als manager bedrijfsontwikkeling, ondernemerschap en samenwerking. In de jaren ervoor werkte hij onder andere in diverse managersfuncties bij ziekenhuis OLVG en Artsen Zonder Grenzen.