Huisartsenpost en Zorgcentrale ZZG zorggroep samen onder één dak

Stap naar nog beter afgestemde patiëntenzorg

De Zorgcentrale van ZZG zorggroep en Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer gaan nauwer samenwerken. De zorgcentrale is haar werkzaamheden gestart vanuit een nieuwe locatie:  de huisartsenpost in Nijmegen. Op 29 augustus ondertekenden beide partijen de samenwerkingsovereenkomst. Een voor Nederland unieke stap, met als doel de zorgverlening aan de inwoners van Zuid-Gelderland nog beter af te stemmen en in samenspraak  doeltreffender te laten verlopen.

Elkaar versterken

Huisartsen en zorgprofessionals van ZZG zorggroep werken al sinds jaar en dag samen aan goede en passende zorg voor de inwoners van Zuid-Gelderland. En dat werkt; ze versterken elkaar. Door letterlijk samen onder één dak te gaan wonen, verbetert de bereikbaarheid en de samenwerking tussen huisartsenzorg en professionals werkzaam in de zorg bij mensen thuis in de avonden, nachten en weekenden. De juiste zorg, door de juiste zorgprofessional, op het juiste moment.

Belang van integrale aanpak complexere zorgvragen

De zorgvragen van patiënten worden steeds complexer. Om deze complexere vraag te kunnen beantwoorden zijn er steeds vaker meerdere disciplines nodig, met een integrale aanpak.  (Wijk)verpleegkundigen, doktersassistenten, huisartsen, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en bureau crisis toewijzing intramuraal (BCI) werken nauw samen. Op maat en situatie-afhankelijk stemmen ze af wie welke zorg levert op welk moment. Daar wordt de patiënt uiteindelijk beter van.