Bestuur en directie

Bestuur

Het bestuur van de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer telt vier bestuurders. Zij zijn benoemd vanuit het CIHN bestuur. Hiermee is sprake van een ‘personele unie’. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur is de directie belast met de dagelijkse aansturing van de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer. Bestuur en directie stemmen de bedrijfsvoering af  in de bestuursvergadering.

Bestuur CIHN Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer
Anja Meekes voorzitter voorzitter
Theo Bluemer lid -
Geert-Jan Janssen lid lid
Wim van Heel lid lid
     

Directie

De directie bestaat uit waarnemend directeur Marcia Bos.