Afspraak

Kan ik direct naar de huisartsenpost zonder afspraak?
Een bezoek bij de huisartsenpost gaat volgens afspraak. Wij verzoeken u daarom eerst telefonisch contact op te nemen met de post. Indien u toch zonder afspraak komt dan wordt u bij binnenkomst eerst ingeschreven, tenzij uw medische situatie dat niet toelaat. Daarna stelt de doktersassistente u enkele vragen. Dit noemen wij triage. Triage is een systeem dat gebruikt wordt om uw situatie en de situatie van andere patiënten bij binnenkomst snel en objectief te beoordelen. Zo wordt bepaald wie als eerste aan de beurt is. Als uw medische situatie dat toelaat, kunt u in de wachtkamer op uw beurt wachten.

Waarom moet ik eerst bellen?
Dat is nodig voor een goede organisatie van de spoedeisende hulp. De doktersassistente aan de telefoon stelt vast welke hulp nodig is en hoe snel u geholpen moet worden. Door goed te plannen kunnen wij ook voorkomen dat u lang moet wachten op de huisartsenpost.

Waarom duurt het soms lang voordat ik de doktersassistente aan de lijn heb?
Vooral op zaterdag en zondag kan het erg druk zijn. Soms zijn alle doktersassistenten tegelijk in gesprek. U wordt dan ‘in de wacht’ gezet. Door uw gesprek met de huisartsenpost voor te bereiden helpt u mee de wachttijden kort te houden. Zo kunt u vooraf vast enkele gegevens noteren van de persoon voor wie u belt (geboortedatum, naam, namen van gebruikte medicijnen).

Wanneer u belt voor een levensbedreigende situatie heeft u de mogelijkheid om direct geholpen te worden. Kies dan optie 1 van het telefonisch keuzemenu.

Ben ik meteen aan de beurt op het spreekuur?
Onze doktersassistente plant tijdens uw telefonisch contact de afspraak meteen in. Soms moet u even wachten. Bijvoorbeeld omdat consulten uitlopen of er zeer acute hulpvragen tussendoor komen. De doktersassistente kan meestal wel inschatten hoe lang de wachttijd is.

Ik heb een afspraak. Wat moet ik meenemen naar de huisartsenpost?
Wanneer u een afspraak heeft op de huisartsenpost zal de doktersassistente aan de balie u vragen om uw legitimatiebewijs.

Om u zo goed mogelijk te helpen is het van belang dat wij op de hoogte zijn van uw actuele medicatiegebruik. Neem daarom een actuele medicatielijst mee, indien u deze lijst niet heeft, neem dan uw medicatie mee.